Затверджено нові методики розроблення критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

12.06.2018 06 2018

Уряд затвердив нові методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю). Зокрема, запроваджено більш чіткі вимоги для оцінки та визначення ступеня ризику від провадження такої діяльності, що забезпечить оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові. Забезпечення єдиного та системного підходу до розроблення критеріїв сприятиме підвищенню об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. №342

 

Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:
  • Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);
  • Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).
  1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
  2. Ця постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування.

 Прем’єр-міністр України В. Гройсман

 (Методики та додаток можна прочитати за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodik-rozroblennya-kriteriyiv-za-)

 

Прийнято Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

 

18.05.2017 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі — Закон), який набрав чинності 04.04.2018. Цей Закон прийнятий з метою гармонізації законодавства України із Регламентами ЄС №854/2004, №882/2004, №669/2009, Директивою Ради ЄС №97/78/EC, забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей та інтересів споживачів. Закон встановлює вимоги до організації державного контролю харчових продуктів, кормів та тварин представниками єдиного контролюючого органу — компетентного органу.

Дія Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» поширюється на обіг в Україні (в тому числі у випадках ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України) харчових продуктів, кормів, побічних продуктів та живих тварин.

Частиною 4 статті 41 Закону визначено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, затверджує перелік продуктів (із зазначенням їх коду згідно з УКТ ЗЕД, назви та, за необхідності, інших характеристик), які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах.

(Повний текст документу на http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2042-19)

 

 

Затверджено Перелік продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26.03.2018  №159 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 р. за №463/31915)

 

Про затвердження Переліку продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах

 

Відповідно до частини 4 статті 41 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1119, затверджено Перелік продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах.

 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0463-18)

 Затверджено Порядок надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16.03.2018  №141 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2018 р. за №368/31820)

 

Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності

 

Цей Порядок визначає процедуру надання територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі — територіальний орган) особам, визначеним Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі — Закон), повноважень щодо здійснення окремих заходів державного контролю (далі — уповноважені особи), позбавлення таких повноважень, контролю правомірності та ефективності їхньої діяльності.

(http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0368-18)