запитуйте — відповімо

23.05.2018 05 2018

На запитання читачів «МБ» відповідає Світлана Кохан, провідний інженер науково-дослідного відділу з розробки та технічної перевірки стандартів Управління національної та міжнародної стандартизації НДІ стандартизації
ДП «УкрНДНЦ»

«МБ» Виробники невеликих м’ясопереробних підприємств стривожені: «Нас «лякають» що перехідний період до вересня 2019 р. не стосується потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження. Тож, який насправді кінцевий термін сертифікації за НАССР для малих м’ясопереробних підприємств?»

Світлана Кохан: «Для поступового переходу на використання процедур НАССР для виробників визначено перехідний період. Зокрема, ЗУ 1602 передбачені перехідні періоди:
для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), — 20 вересня 2017 р.;
для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), — 20 вересня 2018 р.;
для малих потужностей — 20 вересня 2019 р.
Отже, кінцевий термін запровадження НАССР на невеликих м’ясопереробних підприємствах — 20 вересня 2019 р.».

 

«МБ» Які характеристики визначають підприємство малої потужності?
Світлана Кохан: «Визначення терміну «малі потужності» подано в ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Уточню, що, згідно ЗУ, «малі потужності» — це потужності, які постачають харчові продукти кінцевому споживачу, мають не більше ніж десять осіб робочого персоналу, займають площу не більше ніж 400 кв. м, або потужності, які не постачають харчові продукти кінцевому споживачу та мають не більше ніж п’ять осіб робочого персоналу».

 

«МБ» Згідно з положеннями якого ЗУ проводитимуться перевірки по роботі системи НАССР на підприємствах?Світлана Кохан: «4 квітня 2018 р. набрав чинності Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (№2042). Закон був прийнятий Верховною Радою України ще 18 травня 2017 р., але основна частина його положень набирає чинності саме 4 квітня 2018 р.
Закон визначає 8 видів порушень із 19, накладанню яких передує припис — письмова вимога посадової особи органу контролю про усунення порушення. Невиконання припису передбачає застосування заходу адміністративного впливу у вигляді штрафу.
Зокрема, це такі порушення, як невиконання визначеного законом обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).
Проте варто зазначити, що сертифікація постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), не є обов’язковою. Законодавством прописана лише вимога щодо запровадження НАССР на підприємствах з виробництва харчових продуктів, але немає вимоги щодо отримання сертифікату НАССР».

 

«МБ» Підприємство м’ясної промисловості адресувало нам уточнююче запитання по темі перевірок роботи системи НАССР на виробництві: про що конкретно йдеться у акті №  41 Мінагрополітики?Світлана Кохан: «Залежно від виду діяльності підприємства повинні запровадити систему НАССР у строки, передбачені законодавством. І Держпродспоживслужба має право перевіряти бізнес на предмет впровадження цієї системи.
В передбаченому акті щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства стосовно запровадження НАССР, форму якого затверджено Наказом Мінагрополітики від 06.02.2017, №41 «Про затвердження форми акту, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 р. за №357/30225, міститься вичерпний перелік питань для проведення аудиту. Саме на ці питання мають бути передбачені відповіді оператора потужностей. Деякі пояснення до позначень, використаних у цьому акті перевірки:
«Так» — позитивна відповідь на поставлене запитання;
«Ні» — негативна відповідь на поставлене запитання;
«НВ» — не вимагається від даного (конкретно узятого) об’єкта контролю;
«НН» — незначна невідповідність, яка не впливає на безпечність харчового продукту та його відповідність вимогам законодавства, не передбачає позачергових перевірок і є виключно запобіжним заходом щодо попередження порушення;
«ДО» — детальне описання виявлених невідповідностей. У разі використання цього позначення у розділі «Опис виявлених порушень» робиться відповідний запис із посиланням на номер відповідного питання, чітко простежуються відмітки особи, яка проводить аудит».

 

«МБ» Для яких контролюючих органів мораторій на перевірки був відмінений, до чого готуватися виробникам м’ясної продукції, та чи є перелік показників і питань, які будуть перевірятися на підприємствах з квітня 2018 р.?Світлана Кохан: «Обмеження заходів держнагляду та контролю за господарською діяльністю продовжено до 31 грудня 2018 р. Відповідні норми закладено у п. 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.17 р. №2246-VIII, який набрав чинності 1 січня 2018 року.
До Закону України від 03.11.2016 р. №1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» внесено певні зміни.

Так, до переліку підстав для позапланових заходів державного нагляду (контролю) додали такі:
у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених КМУ, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом держнагляду (контролю).

Раніше ст. 6 Закону №1728 був визначений перелік контролюючих органів, які не підпадали під дії мораторію. Відтепер же цю статтю викладено у новій редакції, згідно з якою дія Закону №1728 не поширюватиметься на відносини, що виникають при проведенні заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлює КМУ. До переліку, затвердженого Постановою КМУ від 18.12.2017 №1104, включено органи, на сфери діяльності яких не поширювалася дія мораторію на проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 2017 р., а також додатково виводяться з-під дії мораторію органи державного ринкового нагляду, сфери ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, санітарного нагляду, Держспецзв’язку, Держлікслужби, Держгеонадра, Держгеокадастр, частково — ДСНС».

Євдокія Дорошенко