До уваги експортерів та імпортерів

13.02.2018 02 2018

Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2017 №950 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1»

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 р. за №1563/31431

 

З 1 травня 2016 р. набрав чинності новий Митний кодекс Європейського Союзу, затверджений Регламентом Європейського Парламенту та Ради від 09.10.2013 №952/2013, опублікований в Офіційному віснику ЄС від 10.10.2013 №269.

Для реалізації Митного кодексу Європейського Союзу прийнято Делегований акт (Регламент Комісії (ЄС) від 28.07.2015 №2446/2015) та Імплементований акт (Регламент Комісії (ЄС) від 24.11.2015 №2447/2015), якими затверджено порядок підтвердження походження товарів з ЄС.
В Європейському Союзі для підтвердження походження товарів з Європейського Союзу експортери для видачі сертифікатів з перевезення (походження) форми EUR.1 (далі — сертифікат) надають митним органам країн ЄС декларації постачальника (виробника), зокрема довгострокові (термін дії до двох років), на товари, що мають преференційний статус походження. Зазначені декларації заповнюються за формами, наведеними в додатках 22-15, 22-16, 22-17, 22-18 до Регламенту Комісії (ЄС) від 24.11.2015 №2447/2015.
З метою адаптації законодавства України до законодавства країн-членів ЄС, підтримки експорту товарів українських виробників до держав ЄС та у зв’язку з неодноразовими зверненнями експортерів товарів щодо спрощення процедури видачі сертифікатів, необхідним було затвердження оновленого порядку заповнення та видачі митницями ДФС сертифіката, яким передбачено:
⦁ визначення декларацій постачальника (виробника) таким документом, що підтверджує преференційне походження товарів з України;
⦁ скорочення часу видачі сертифікатів до одного дня;
⦁ об’єднання в єдиний порядок видачу сертифікатів до країн ЄС та ЄАВТ (Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн), Чорногорії (правила заповнення та видачі сертифікатів є ідентичними в усіх угодах про вільну торгівлю);
⦁ уточнення порядку заповнення замінних сертифікатів.

Повний текст документу можна знайти за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1563-17

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№950 від 20.11.2017 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 р. за №1563/31431

Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1

Відповідно до статті 46 глави 7 розділу ІІ, пункту 14 частини другої статті 544 глави 74 розділу XX Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №375, з метою вдосконалення та прискорення процедури заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 згідно з положеннями Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією, Угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Чорногорії, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено ідентичну процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
⦁ від 29 січня 2013 року №40 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митним органом сертифіката походження товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Чорногорії», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 року за №275/22807;
⦁ від 29 травня 2014 року №652 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за №644/25421;
⦁ від 18 листопада 2014 року №1142 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за №1557/26334.
3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України забезпечити:
⦁ подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
⦁ оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр О. Данилюк