Уряд визначив критерії та періодичність здійснення планових перевірок операторів ринку

29.12.2018 12 2018

Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, а також порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю операторів ринку (потужностей) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Відповідна постанова Кабінету Міністрів «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» від 31 жовтня 2018 р. № 896 оприлюднена на Урядовому порталі.
Постанова розроблена відповідно до норм двох законів: Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та Закону України «Про ветеринарну медицину».
Постанова затверджує Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження.
Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено особливості здійснення державного контролю у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, зокрема через дотримання вимог Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
Це черговий крок України до гармонізації вітчизняного законодавства згідно з Регламентами ЄС № 854/2004, № 882/2004 та Директиви Ради ЄС № 97/78/EC.
Запровадження ризик-орієнтованого підходу при здійсненні державного контролю у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини створить умови для забезпечення кращої якості та безпечності харчової продукції для споживачів, вплине на покращення епізоотичного благополуччя нашої держави.
Прийняття постанови дозволяє оператору ринку та представникам територіальних органів Держпродспоживслужби приймати прозорі та узгоджені рішення щодо частоти перевірок, що повинні здійснюватися відносно суб’єкта господарювання в залежності від категорії ризику, в якій він знаходиться.
З прийняттям цього документу Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою (постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 402) визнаються такими, що втратили чинність.
Прес-служба Держпродспоживслужби

Затверджено Вимоги до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2018 №270 «Про затвердження Вимог до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2018 року за №964/32416 (далі по тексту — Наказ), затверджено Вимоги до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг.
Затверджені Наказом Вимоги встановлюють зміст, форму та порядок надання господарством походження інформації про тварину, призначену для забою, у тому числі про стан її здоров’я, лікування та застосування ветеринарних препаратів.
Вимоги до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг, розроблено відповідно до статті 34 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами).
Наказ набирає чинності з 14 липня 2020 року, але не раніше дати офіційного опублікування.
Ознайомитись з офіційним текстом Наказу можна за наступним посиланням — http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0964-18.

В Міністерстві юстиції України 11.09.2018р. зареєстровано Наказ Міністерства аграрної політики України «288 від 25.08.2018р. «Про затвердження методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктів для цілей державного контролю

С. В. Кохан

Продовження статті —  в журналі

  «МБ» «10, 2018 р

Будьмо на звязку. Не пропускайте корисної інформації — оформлюйте передплату та журнали «Мясний бізнес» та «Хлібний і кондитерський бізнес» у відділі передплати за телефонами: 
044-248-97-66, 044-243-32-67.