Реновація хлібопекарських печей як антикризове рішення

07.08.2020 08 2020

В.Г. Царинний, А.Ф. Пилипенко, ТОВ «Оргхарчопромсервіс»,

О.М. Васильченко, голова ради об’єднання «Укрхлібпром»

Хлібопекарська промисловість націлена на виробництво і реалізацію соціально важливої продукції, тому її стан є індикатором економічного розвитку країни. Згідно зі статистичними даними, у 2019 році в Україні працювало близько 400 приватизованих промислових підприємств з виробництва хлібобулочних виробів, ступінь зношення виробничих засобів яких сягав 50-60%. Безумовно, хлібопекарська галузь України як одна з основних, що визначає параметри продовольчої безпеки держави, потребує сьогодні державної підтримки щодо технічного переоснащення підприємств. Незадовільний технічний стан пічної техніки хлібозаводів і економічна криза змусять власників, в першу чергу, зайнятись технічним переоснащенням печей при ефективних заходах щодо енергозбереження, а сервісні фірми — надавати професійну допомогу щодо його здійснення. Коли обладнання морально застаріло або з інших причин не може виконувати свої функції, а коштів на його заміну бракує, постає необхідність в реновації. Це економічний процес оновлення елементів основних виробничих фондів, засобів виробництва (машин, обладнання, інструменту), що вибувають внаслідок фізичного (матеріального) спрацьовування та техніко-економічного старіння. Бажано, щоб це відбувалося за рахунок коштів податку на прибуток, які повинні залишатися у підприємств для проведення технічного переоснащення виробництва.

Перелік печей хлібопекарської галузі, які потребують реновації

  1. Тунельні печі марки «БН» (НДР). Вони були першими печами на природному газі із циркуляційним обігрівом, які почали масово експлуатуватись в Україні з 1979 року. Завдяки капітальному ремонту, який проводився у 1995-2000 роках, більшість печей продовжили термін експлуатації дотепер. Б/в печі цієї марки через особливості конструкції топки і камери змішування та застарілих технічних рішень щодо пальників і САУ піччю потребують сучасної реновації, в першу чергу з використанням інноваційних рішень з енергозбереження і програмного управління процесом випічки.

2. Б/в печі марки «NU» фірми «Вернер унд Пфляйдерер» (ФРН).

Після печей «БН» в Україну для реновації стали масово постачати тунельні хлібопекарські печі марки «NU» фірми «Вернер унд Пфляйдерер». Вони відносяться до печей з рециркуляційним нагрівом пекарської камери, мають високу монтажну готовність, сучасну систему управління спалюванням природного газу за допомогою блочних пальників, гарну теплоізоляцію. Схема контуру циклотермічного нагріву аналогічна схемі печі «PPP», представленій на рис. 1. Реновації потребують б/в печі нових постачань з Європи в Україну, а капітального

 3. Нові сучасні печі(«Гостол», Словенія, та «PPP», Чехія).

Постачались у 2009-2012 роках для провідних корпорацій хлібопекарського бізнесу України і зараз успішно експлуатуються у виробництві житньо-пшеничного хліба. Сервісне обслуговування цих печей виконується фірмами-постачальниками через сервісні центри. Дане обладнання відносяться до тунельних печей з циклотермічним газовим обігрівом. Ці печі мають аналогічні конструкторські і технічні рішення. Позитивними технічними рішеннями в них є: конструкції топок і камер змішування, які забезпечують запас теплової потужності топочного пристрою при витратах природного газу до 50 м3/год; підігрів сітки пічного конвеєру на посадці продукції до 100°С, встановлення додаткового парозволоження. Для прикладу ефективності використання печей з циклотермічним нагрівом на рис. 1 приводимо схему контуру циклотермічного обігріву сучасної тунельної печі «PPP» фірми J4 (Чехія).

Рис. 1. Схема циркуляційного обігріву тунельної печі марки «PPP». 1 — блочний пальник WG-40; 2 — топка; 3 — камера змішування продуктів спалювання природного газу з вихідними газами; 4 — шибери для розподілу гострих газів по зонах нагріву; 5 — короб розподілення гострих газів; 6 — короб повернення відпрацьованих газів; 7 — збірний короб відпрацьованих газів; 8 — циклотермічний вентилятор відпрацьованих газів; 9 — димар видалення вихідних газів; 10 — шибер рециркуляції і засувка продувки топки; 11 — напрямок руху гострих газів при рециркуляції; 12 — напрямок руху відпрацьованих газів; 13 — засувка регулювання відводу ППС із пекарської камери; 14 — труби відводу ППС із пекарської камери; 15 — внутрішнє парозволоження; 16 — два оглядових вікна в пекарській камері; 17 — освітлення в оглядових вікнах; 18 — балки опори для пекарської камери; 19 — термоізоляція пекарської камери; 20 — стрічка пічного конвеєра із дроту; 21 — привід на привідних барабанах; 22 — механічне натягування стрічки пічного конвеєра; 23 — регулювання бокового зміщення сітки перед натяжним барабаном; 24 — деки для крихти.

 

Витрати природного газу в печі «PPP» з площею поду 3х24 з власним парогенератором становить до 35 куб. м на тонну продукції. Ці печі потребують поточного ремонту зі встановленням утилізаторів тепла вихідних газів і власних парогенераторів. В особливих випадках виконується капітальний ремонт топки 2 і камери змішування 3.

 

  1. Печі в кам’яній кладці марки «ФТЛ-2». Ці пічі з канальним нагрівом в кам’яній кладці — найрозповсюдженіші з радянських часів, але вже морально застарілі. Вони не відповідають сучасним вимогам з енергозбереження. Такі печі підлягають повній заміні на сучасні з циклотермічним нагрівом. Для цього найкраще підходять тунельні печі: двохкамерна піч «PPP-E» з циклотермічним нагрівом від фірми J4 (Чехія) або піч «А2-ХПК» Калинівського машзаводу (Україна). Піч «PPP-E» має стандартні розміри ширини конвеєрів — 2 м, площу поду — 24,5 кв. м і непогано вписується в габарити печі «ФТЛ-2». Однак вона має комплектуватись парогенератором і утилізатором-теплообмінником для нагріву води за рахунок тепла від вихідних газів. Встановлення печі з такими опціями дозволить підприємству на 20% знизити витрати природного газу для виробництва теплової енергії.

У 1995-1998 роках «Укрхлібпром» підтримував проведення реновації хлібопекарських печей «БН» за рахунок коштів податку на прибуток, які на два роки залишалися у підприємств для проведення технічного переоснащення виробництва. І зараз об’єднання готове підтримати пропозиції щодо реновації б/в печей хлібопекарських підприємств за умов заміни газових пальників на сучасні, економічні, встановлення парогенераторів для отримання пари на технологічні власні потреби, встановлення обладнання для утилізації вихідних газів з печей. Таким чином, виходячи з ситуації, що склалася в хлібопекарській галузі, доцільно розробити нову антикризову програму реновації хлібопекарських печей із встановленням сучасних вимог щодо енергозбереження. Для цього варто використати технічні рішення встановлення власного парогенератору і утилізації тепла вихідних газів, які наведені на фото 1 і 2. Парогенератор встановлюється перед топкою 2 після пальника 1, а теплообмінник утилізації тепла вихідних газів — на димовій трубі 9 (фото. 2).

Фото 1. Парогенератор на печі «PPP»  

 

   

Фото 2. Теплообмінник утилізації тепла вихідних газів

ТОВ «Оргхарчопромсервіс» виступає з ініціативою створення програми «Реновація 2020» щодо хлібопекарських і кондитерських б/в печей і розраховує на підтримку зацікавлених підприємств хлібопекарської промисловості. Також закликає звернутися до Кабміну за допомогою стосовно звільнення від оподаткування на прибуток підприємств хлібопекарської промисловості, які здійснюватимуть технічне переоснащення виробництва хлібобулочних виробів (Подробиці — на сайті ohp-service. com. ua).